Fundacja Dbam o Zdrowie: Akcja Podaruj Zdrowie


Aktualności:

Laureaci Konkursu Grantowego 2014

Do tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu przystąpiło 96 fundacji i stowarzyszeń, a wnioskowana kwota grantów aż dwukrotnie przekraczała pulę środków przeznaczonych na ten rok. Komisja konkursowa, która obradowała pod koniec lutego zdecydowała o wsparciu 71 projektów.

Granty na leki po raz trzeci!

Mamy przyjemność ogłosić Konkurs Grantowy na rok 2014. Pula środków ponownie wynosi aż 1 milion złotych.
Projekt RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, skierowany jest do organizacji pozarządowych, czyli fundacji i stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej.  Nabór wniosków potrwa do 14 lutego 2014.

14 Biuletryn Fundacji Dbam o Zdrowie

Już jest! Listopadowy biuletyn Fundacji Dbam o Zdrowie, a w nim między innymi przygotowania do Mikołajek i Kolacji Charytatywnej oraz przyznanie kolejnej transzy pomocy dla Domów Samotnej Matki. Zapraszamy do lektury!

Zobacz 14 Biuletyn Fundacji Dbam o Zdrowie

Jesteś tutaj:   Strona GłównaDziałalnośćAkcja Podaruj Zdrowie

Pilotażowa Akcja "Podaruj Zdrowie" w Łodzi

Pierwsza w Polsce masowa akcja mająca na celu pomoc w wykupieniu leków.

Termin: 21-31 stycznia 2008 roku

W dniu 21 stycznia 2008 roku zainicjowaliśmy w Łodzi akcję „Podaruj Zdrowie”, która ma na celu pomoc w dofinansowaniu zakupu leków dla najbardziej potrzebujących osób – znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.
Przygotowując się do akcji mieliśmy świadomość, iż będzie to dla nas ogromne wyzwanie organizacyjne oraz finansowe.
Tymczasowe Biuro Rejestracji otwarte zostało w aptece przy ulicy Łagiwenickiej 31, tutaj mieszkańcy Łodzi i okolic mogli składać (w godzinach 10:00-15:00) wnioski o dofinansowanie zakupu lekarstw. Ze wsparcia Fundacji skorzystało ponad 1100 osób. Głównym kryterium przyznawania pomocy był miesięczny dochód brutto nie przekraczający kwoty 1000 złotych lub sytuacja życiowa – choroby, konieczność finansowania długotrwałej terapii, stałego przyjmowania leków. Pomoc została przekazana w postaci kart "Podaruj zdrowie", za które beneficjenci mogli wykupić potrzebne  lekarstwa.
Akcja pozwoliła na szybkie i bezpośrednie dotarcie do potrzebujących w regionie łódzkim.


Fundacja "Dbam o zdrowie" 03-042 Warszawa, ul. Marywilska 42b tel +48 (42) 61 33 512 fax +48 (42) 61 33 433 e-mail: fundacja@doz.pl

Ustaw jako stronę startową | Dodaj do ulubionych stron