Fundacja Dbam o Zdrowie: Akcja Podaruj Zdrowie


Aktualności:

Laureaci Konkursu Grantowego 2014

Do tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu przystąpiło 96 fundacji i stowarzyszeń, a wnioskowana kwota grantów aż dwukrotnie przekraczała pulę środków przeznaczonych na ten rok. Komisja konkursowa, która obradowała pod koniec lutego zdecydowała o wsparciu 71 projektów.

Granty na leki po raz trzeci!

Mamy przyjemność ogłosić Konkurs Grantowy na rok 2014. Pula środków ponownie wynosi aż 1 milion złotych.
Projekt RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, skierowany jest do organizacji pozarządowych, czyli fundacji i stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej.  Nabór wniosków potrwa do 14 lutego 2014.

14 Biuletryn Fundacji Dbam o Zdrowie

Już jest! Listopadowy biuletyn Fundacji Dbam o Zdrowie, a w nim między innymi przygotowania do Mikołajek i Kolacji Charytatywnej oraz przyznanie kolejnej transzy pomocy dla Domów Samotnej Matki. Zapraszamy do lektury!

Zobacz 14 Biuletyn Fundacji Dbam o Zdrowie

Jesteś tutaj:   Strona GłównaDziałalnośćAkcja Podaruj Zdrowie

Akcja „Podaruj Zdrowie” w regionie warmińsko-mazurskim.

W dniu 15 września 2008 roku organizujemy drugą edycję akcji „Podaruj zdrowie”, tym razem przekażemy pomoc dla najbardziej potrzebujących osób z regionu warmińsko-mazurskiego. Czeka nas niebywałe wyzwanie, ponieważ akcja prowadzona będzie w trzech miastach...

Ełk: 15.09 – 19.09 2008r.
Olsztyn: 22.09 – 26.09 2008r.
Elbląg: 29.09 – 03.10 2008r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie w końcu lipca b.r. w województwie warmińsko-mazurskim stopa bezrobocia była najwyższa w kraju i wynosiła 15,7 proc., tymczasem stopa bezrobocia dla całego kraju w tym samym okresie według danych GUS wynosiła 9,4 proc. Region warmińsko-mazurski w przeważającej części obejmuje tereny po byłych PGR-ach, zamieszkałe przez ludność, której głównym źródłem utrzymania jest praca w słabo rozwiniętym rolnictwie. Problemem jest także malejący przyrost naturalny oraz zwiększenie ilości ludności w wieku emerytalnym.
Dlatego m.in. zdecydowaliśmy się wybrać ten region na naszą kolejną akcję „Podaruj zdrowie”. W każdym z trzech miast, w których będzie działała Fundacja, zostaną uruchomione tymczasowe Biura, w których mieszkańcy regionu będą mogli złożyć wnioski o dofinansowanie zakupu leków:
Ełk – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 5.
Olsztyn – Starostwo Powiatowe, pl. Bema 5.
Elbląg – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Winna 9.
Każde z tymczasowych Biur czynne będzie przez 5 dni roboczych, w godzinach 10:00-15:00, tutaj osoby zainteresowane będą mogły pobrać i wypełnić wnioski.

Przy składanym wniosku należy przedstawić dokumenty (lub ich kopie) potwierdzające trudną sytuację materialną lub życiową (długotrwałe, kosztowne terapie itp.), dowód tożsamości wnioskodawcy oraz pełnomocnika (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).
Na wniosku należy także zaznaczyć numer apteki (wykaz aptek zostanie umieszczony w tymczasowym Biurze), w której nastąpi odbiór przyznanej pomocy.  
Więcej informacji w regulaminie Akcji „Podaruj Zdrowie”.
Informacja o przyznaniu pomocy lub jej odmowie zostanie przekazana w formie pisemnej, w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
Karty wydawane będę w wybranych i znaczonych przez beneficjentów na wniosku aptekach.
Pomoc przyznawana będzie w postaci kart „Podaruj zdrowie” o określonym nominale, które realizować można wyłącznie w aptekach.

Akcja nie byłaby możliwa bez wsparcia i pomocy naszych darczyńców. Akcja na Warmii i Mazurach możliwa jest dzięki wsparciu i zaangażowaniu Zakładów Farmaceutycznych POLPHARMA S.A. oraz Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.

 

Patronat medialny nad akcją objął Oddział Telewizji Polskiej S.A. w Olsztynie

Pobierz załączniki:

Regulamin Ełk

Instrukcja-wniosek

Informacje medialne na temat akcji:

Dziennik Elbląski 15.09.2008

Gazeta Wyborcza, Olsztyn 09.09.2008

Relacja TVP Olsztyn, Wiadomości Dnia 15.09.2008r., godz.18:00

Relacja TVP Olsztyn, Wiadomości Dnia 20.09.2008r., godz.18:00


Fundacja "Dbam o zdrowie" 03-042 Warszawa, ul. Marywilska 42b tel +48 (42) 61 33 512 fax +48 (42) 61 33 433 e-mail: fundacja@doz.pl

Ustaw jako stronę startową | Dodaj do ulubionych stron