Fundacja Dbam o Zdrowie: Komu pomogliśmy?


Aktualności:

Laureaci Konkursu Grantowego 2014

Do tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu przystąpiło 96 fundacji i stowarzyszeń, a wnioskowana kwota grantów aż dwukrotnie przekraczała pulę środków przeznaczonych na ten rok. Komisja konkursowa, która obradowała pod koniec lutego zdecydowała o wsparciu 71 projektów.

Granty na leki po raz trzeci!

Mamy przyjemność ogłosić Konkurs Grantowy na rok 2014. Pula środków ponownie wynosi aż 1 milion złotych.
Projekt RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, skierowany jest do organizacji pozarządowych, czyli fundacji i stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej.  Nabór wniosków potrwa do 14 lutego 2014.

14 Biuletryn Fundacji Dbam o Zdrowie

Już jest! Listopadowy biuletyn Fundacji Dbam o Zdrowie, a w nim między innymi przygotowania do Mikołajek i Kolacji Charytatywnej oraz przyznanie kolejnej transzy pomocy dla Domów Samotnej Matki. Zapraszamy do lektury!

Zobacz 14 Biuletyn Fundacji Dbam o Zdrowie

Jesteś tutaj:   Strona GłównaDziałalnośćKomu pomogliśmy?

6. Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę

15-482 Białystok, ul. Fabryczna 57
tel./fax 085-6754420
www.padaczka.2n.pl
Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy ludziom dotkniętym padaczką we wszystkich sprawach życiowych, inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapewnienia im opieki i ochrony prawnej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:
- Pomoc w uzyskaniu pracy oraz wpływanie na właściwy stosunek zakładów pracy do zatrudnionych w nich osób chorych na padaczkę.
- Udzielanie pomocy członkom w rozwiązywaniu spaw życia codziennego oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej i kulturalnej.
- Prowadzenie przy pomocy środków masowego przekazu i własnych publikacji ciągłej pracy propagandowo - uświadamiającej całe społeczeństwo, mającej na celu kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób chorych na padaczkę.
- Inicjowanie prac badawczych i legislacyjnych dotyczących warunków życia i bytu ludzi cierpiących na padaczkę.
- Ujawnienie i dążenie do likwidacji barier społecznych, organizacyjnych i innych utrudniających normalne funkcjonowanie ludzi chorych na padaczkę w społeczeństwie.
- Opracowanie modelowych rozwiązań w dostępie do różnego rodzaju stanowisk zgodnych z predyspozycjami chorego na padaczkę poczynając od różnych form kształcenia i wychowania do zatrudnienia włącznie.
- Zapewnienie osobom chorym na padaczkę systematycznej opieki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.


Fundacja "Dbam o zdrowie" 03-042 Warszawa, ul. Marywilska 42b tel +48 (42) 61 33 512 fax +48 (42) 61 33 433 e-mail: fundacja@doz.pl

Ustaw jako stronę startową | Dodaj do ulubionych stron