Fundacja Dbam o Zdrowie: Komu pomogliśmy?


Aktualności:

Laureaci Konkursu Grantowego 2014

Do tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu przystąpiło 96 fundacji i stowarzyszeń, a wnioskowana kwota grantów aż dwukrotnie przekraczała pulę środków przeznaczonych na ten rok. Komisja konkursowa, która obradowała pod koniec lutego zdecydowała o wsparciu 71 projektów.

Granty na leki po raz trzeci!

Mamy przyjemność ogłosić Konkurs Grantowy na rok 2014. Pula środków ponownie wynosi aż 1 milion złotych.
Projekt RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, skierowany jest do organizacji pozarządowych, czyli fundacji i stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej.  Nabór wniosków potrwa do 14 lutego 2014.

14 Biuletryn Fundacji Dbam o Zdrowie

Już jest! Listopadowy biuletyn Fundacji Dbam o Zdrowie, a w nim między innymi przygotowania do Mikołajek i Kolacji Charytatywnej oraz przyznanie kolejnej transzy pomocy dla Domów Samotnej Matki. Zapraszamy do lektury!

Zobacz 14 Biuletyn Fundacji Dbam o Zdrowie

Jesteś tutaj:   Strona GłównaDziałalnośćKomu pomogliśmy?

8. Fundacja Proventus

41-500 Chorzów, ul. Katowicka 47
www.proventus.org.pl
Misją Fundacji jest wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, promowanie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, wspomaganie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie oświaty, nauki, kultury, sztuki, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i opieki socjalnej, działalność charytatywna, pomoc humanitarna i społeczna, inicjowanie i wzmacnianie kontaktów z narodami i państwami Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach swojej działalności organizuje m.in. koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, spotkania autorskie, odczyty oraz wydarzenie sportowe. Zajmuje się także wspieraniem publikacji gazet, czasopism, książek, albumów oraz płyt. Inicjuje programy badawcze, informacyjne i stypendialne, współpracuje również z placówkami naukowymi, instytucjami edukacyjnymi oraz innymi podmiotami, w tym osobami fizycznymi, a w szczególności
z organizacjami pozarządowymi.


Fundacja "Dbam o zdrowie" 03-042 Warszawa, ul. Marywilska 42b tel +48 (42) 61 33 512 fax +48 (42) 61 33 433 e-mail: fundacja@doz.pl

Ustaw jako stronę startową | Dodaj do ulubionych stron