Fundacja Dbam o Zdrowie: Akcja Podaruj Zdrowie


Aktualności:

Laureaci Konkursu Grantowego 2014

Do tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu przystąpiło 96 fundacji i stowarzyszeń, a wnioskowana kwota grantów aż dwukrotnie przekraczała pulę środków przeznaczonych na ten rok. Komisja konkursowa, która obradowała pod koniec lutego zdecydowała o wsparciu 71 projektów.

Granty na leki po raz trzeci!

Mamy przyjemność ogłosić Konkurs Grantowy na rok 2014. Pula środków ponownie wynosi aż 1 milion złotych.
Projekt RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, skierowany jest do organizacji pozarządowych, czyli fundacji i stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej.  Nabór wniosków potrwa do 14 lutego 2014.

14 Biuletryn Fundacji Dbam o Zdrowie

Już jest! Listopadowy biuletyn Fundacji Dbam o Zdrowie, a w nim między innymi przygotowania do Mikołajek i Kolacji Charytatywnej oraz przyznanie kolejnej transzy pomocy dla Domów Samotnej Matki. Zapraszamy do lektury!

Zobacz 14 Biuletyn Fundacji Dbam o Zdrowie

Jesteś tutaj:   Strona GłównaDziałalnośćAkcja Podaruj Zdrowie

Akcja Podaruj Zdrowie w Łodzi

Fundacja Dbam o Zdrowie po raz drugi dofinansowała  zakup lekarstw dla mieszkańców Łodzi. W dniach 26 – 29 kwietnia 2011 r. Fundacja Dbam o Zdrowie już po raz drugi przeprowadziła  w Łodzi społeczno – pomocową akcję „Podaruj Zdrowie”. Dzięki niej, wszyscy łodzianie znajdujący się  w trudnej sytuacji życiowej i materialnej  mogli ubiegać się o dofinansowanie zakupu leków. Wnioski o pomoc złożyły 333 osoby i każda z nich otrzymała pomoc. Poprzednia edycja akcji miała miejsce w 2008 r. Wówczas z pomocy Fundacji skorzystało 1141 łodzian.

O pomoc w zakupie leków mogły starać się osoby, których miesięczny dochód brutto nie przekraczał 1 tys. zł, a także osoby cierpiące na schorzenia wymagające finansowania terapii lub stałego przyjmowania leków.

Warunkiem uzyskania wsparcia było wypełnienie przez osobę uprawnioną (lub jej pełnomocnika) odpowiedniego wniosku. Formularze te łodzianie  mogli pobrać i składać  w trzech Tymczasowych Biurach Fundacji Dbam o Zdrowie mieszczących się w:

1. Przychodni Miejskiej Śródmieście, przy ul. Piotrkowskiej 113;

2. Przychodni Miejskiej Widzew, przy ul. Piłsudskiego 157;

3. Przychodni Miejskiej Nowe Rokicie, przy ul. Cieszkowskiego 6.

Tymczasowe Biura były  czynne w godzinach 9 – 15. Dodatkowo, wnioski można było pobrać w miejskich przychodniach oraz wybranych aptekach na terenie Łodzi.

Do wniosku należało  dołączyć kserokopie zaświadczenia o dochodach (np. ostatni odcinek renty lub emerytury), a także kopie dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową lub materialną oraz konieczność finansowania terapii (karty leczenia, dokumentację medyczną, zaświadczenia o leczeniu itp.). Niezbędny był  także dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej do otrzymania pomocy oraz pełnomocnika (jeśli to on w imieniu beneficjenta  składał wniosek).

Nośnikiem wsparcia są karty apteczne „Podaruj zdrowie” o wartości od 50 zł do 300z ł, które pozwalają  na zakup środków leczniczych niezbędnych do kontynuowania terapii. Informacja o przyznaniu dofinansowania została  przekazana w formie pisemnej każdej osobie, której pomoc została przyznana. Karty apteczne dają gwarancję, że przyznana pomoc zostanie wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem, tj. na zakup lekarstw. Karty będzie można realizować do końca 2011 r.

W ostatnim dniu akcji, 29 kwietnia w godzinach 11 – 14, w Muzeum Farmacji im. Prof. Jana Muszyńskiego w Łodzi przy pl. Wolności 2, odbyła się  konferencja „Jestem seniorem – jestem w formie. Zdrowie i aktywność osób po 60. roku życia”. Honorowy patronat nad spotkaniem objął dr Maciej Prochowski, Dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta w Łodzi, a także powołana przez łódzki magistrat Fundacja Zdrowe Miasto Łódź. Podczas konferencji wolontariusze Fundacji Dbam o Zdrowie  pomagali  w wypełnianiu PIT-ów, a osoby chore na cukrzycę  mogły dodatkowo złożyć wniosek o przyznanie glukometru.

Łódzka akcja „Podaruj Zdrowie" była  już 8. odsłoną akcji od momentu powstania Fundacji Dbam o Zdrowie w 2007 r. Wcześniejsze edycje miały miejsce m.in. w Małopolsce, na Warmii i Mazurach, Podkarpaciu i Pomorzu. W sumie akcję przeprowadzono w 17 miastach w 6 regionach kraju. Ze wsparcia skorzystało 17 tys. beneficjentów. Łączna kwota pomocy przekazanej w ramach akcji wyniosła 1,5 mln zł, z czego w samym 2010 r. 802 tys. 533 zł.

Do uruchomienia akcji przekonały nas zatrważające statystyki. Z każdym rokiem rośnie liczba osób, które ze względów finansowych zmuszone są do rezygnacji z realizacji recept. Dziś do niewykupywania leków przyznaje się już co 4. Polak, w tym aż 40% seniorów. Tymczasem to właśnie osoby starsze najczęściej zmagają się z przewlekłymi schorzeniami wymagającymi kosztownego leczenia farmakologicznego. W tej grupie społecznej przerwanie terapii oraz nieprzyjmowanie lekarstw to jedne z najczęstszych przyczyn poważnych komplikacji zdrowotnych – przekonywała  Małgorzata Marchewka z Fundacji Dbam o Zdrowie. Jako organizacja działająca w branży zdrowotnej i sferze pożytku publicznego nie możemy pozwolić, by tak wiele osób oszczędzało na tym, co najważniejsze – na swoim zdrowiu. Mamy nadzieję, że organizowane przez nas akcje zwrócą uwagę na potrzebę zmian, które zapewnią wszystkim obywatelom godziwy dostęp do leczenia – dodaje.

Akcja „Podaruj Zdrowie” w Łodzi nie byłaby możliwa bez pomocy i zaangażowania ze strony Darczyńców. Przedsięwzięcie wspiera Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. oraz Apteki Dbam o Zdrowie.

Patronat Honorowy: dr Maciej Prochowski, Dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ

 


Fundacja "Dbam o zdrowie" 03-042 Warszawa, ul. Marywilska 42b tel +48 (42) 61 33 512 fax +48 (42) 61 33 433 e-mail: fundacja@doz.pl

Ustaw jako stronę startową | Dodaj do ulubionych stron