Fundacja Dbam o Zdrowie: Inne działania


Aktualności:

Laureaci Konkursu Grantowego 2014

Do tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu przystąpiło 96 fundacji i stowarzyszeń, a wnioskowana kwota grantów aż dwukrotnie przekraczała pulę środków przeznaczonych na ten rok. Komisja konkursowa, która obradowała pod koniec lutego zdecydowała o wsparciu 71 projektów.

Granty na leki po raz trzeci!

Mamy przyjemność ogłosić Konkurs Grantowy na rok 2014. Pula środków ponownie wynosi aż 1 milion złotych.
Projekt RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, skierowany jest do organizacji pozarządowych, czyli fundacji i stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej.  Nabór wniosków potrwa do 14 lutego 2014.

14 Biuletryn Fundacji Dbam o Zdrowie

Już jest! Listopadowy biuletyn Fundacji Dbam o Zdrowie, a w nim między innymi przygotowania do Mikołajek i Kolacji Charytatywnej oraz przyznanie kolejnej transzy pomocy dla Domów Samotnej Matki. Zapraszamy do lektury!

Zobacz 14 Biuletyn Fundacji Dbam o Zdrowie

Jesteś tutaj:   Strona GłównaDziałalnośćInne działania

Pomoc dla podopiecznych Towarzystwa Brata Alberta

Fundacja Dbam o Zdrowie dla osób ubogich i bezdomnych.
W styczniu 2011 roku rozpoczynamy akcję pomocy dla podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w  Szczodrem.
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta powstało w 1981r. i jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową, która zajęła się pomocą bezdomnym.

Celem działania Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim, w tym niepełnosprawnym. Istotą tego działania jest odbudowa godności człowieka. Godność tą przywraca się nie tylko poprzez zaspokajanie elementarnych potrzeb materialnych, ale także przez rozwój życia duchowego i odbudowę świata wartości oraz przez zdobycie umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w społeczeństwie.
Udzielając pomocy, Towarzystwo w pierwszym rzędzie zapewnia doraźną opiekę przez zabezpieczenie noclegu, odzieży, wyżywienia. Kierując się słowami Brata Alberta “... każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież; jak nie można dużo, to mało”, stara się, by nikt z potrzebujących nie odszedł bez minimalnego wsparcia.
Towarzystwo niesie pomoc, nie kierując się tak zwaną “rejonizacją” - potrzebujący, bez względu na to skąd przychodzi, może liczyć na wsparcie.
Towarzystwo podejmuje także wielopłaszczyznowe i wieloetapowe działania zmierzające do reintegracji potrzebujących ze społeczeństwem. Zapewnia pomoc duchową poprzez pomoc psychologiczno-terapeutyczną, medyczną, socjalną i prawną. Pomaga również w znalezieniu zatrudnienia, miejsca zamieszkania, powrotu do rodziny, uczy wypełniać wolny czas organizując zajęcia kulturalne, oświatowe, sportowe, stara się wskazywać potrzebującym pozytywne modele życia.
Stara się także utrzymywać kontakty z osobami, które już opuściły jego placówki, wspiera je w rozwiązywaniu codziennych problemów i angażuje się w pracę grup wsparcia dla osób realizujących program wychodzenia z bezdomności. Stara się również rozpoznawać i udzielać pomocy osobom ze środowisk patologicznych i zagrożonych bezdomnością, szczególnie dzieciom i młodzieży, aby w ten sposób przeciwdziałać żebractwu i bezdomności.
Organizuje i prowadzi kluby, których celem jest przywrócenie bezdomnych normalnemu życiu społecznemu. Kluby oparte na zasadzie samopomocowej skupiają osoby bezdomne realizujące programy wychodzenia z bezdomności, osoby zagrożone bezdomnością i osoby, które wyszły z bezdomności.
Do pomocy podopiecznym Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oddział w Szczodrem, dołącza się w tym roku Fundacja Dbam o Zdrowie, dzięki wspólnej akcji wspomożemy w 2011 roku podopiecznych Towarzystwa w zakupie leków oraz innych środków medycznych.

Więcej informacji na temat Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta kliknij tutaj


Fundacja "Dbam o zdrowie" 03-042 Warszawa, ul. Marywilska 42b tel +48 (42) 61 33 512 fax +48 (42) 61 33 433 e-mail: fundacja@doz.pl

Ustaw jako stronę startową | Dodaj do ulubionych stron