Fundacja Dbam o Zdrowie: Archiwum wiadomości


Aktualności:

Laureaci Konkursu Grantowego 2014

Do tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu przystąpiło 96 fundacji i stowarzyszeń, a wnioskowana kwota grantów aż dwukrotnie przekraczała pulę środków przeznaczonych na ten rok. Komisja konkursowa, która obradowała pod koniec lutego zdecydowała o wsparciu 71 projektów.

Granty na leki po raz trzeci!

Mamy przyjemność ogłosić Konkurs Grantowy na rok 2014. Pula środków ponownie wynosi aż 1 milion złotych.
Projekt RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, skierowany jest do organizacji pozarządowych, czyli fundacji i stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej.  Nabór wniosków potrwa do 14 lutego 2014.

14 Biuletryn Fundacji Dbam o Zdrowie

Już jest! Listopadowy biuletyn Fundacji Dbam o Zdrowie, a w nim między innymi przygotowania do Mikołajek i Kolacji Charytatywnej oraz przyznanie kolejnej transzy pomocy dla Domów Samotnej Matki. Zapraszamy do lektury!

Zobacz 14 Biuletyn Fundacji Dbam o Zdrowie

Jesteś tutaj:   Strona GłównaDziałalnośćArchiwum wiadomości

Granty na leki po raz trzeci!

Mamy przyjemność ogłosić Konkurs Grantowy na rok 2014. Pula środków ponownie wynosi aż 1 milion złotych.
Projekt RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, skierowany jest do organizacji pozarządowych, czyli fundacji i stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej.  Nabór wniosków potrwa do 14 lutego 2014.

W ramach konkursu niezmiennie chcemy dofinansować ogólnopolskie lub lokalne projekty, które obejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Projekty konkursowe powinny być ukierunkowane na pomoc osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym - przewlekle lub ciężko chorym, dzieciom, osobom samotnym, starszym, bezrobotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych środków medycznych.

W myśl hasła - Razem możemy więcej, projekt ma także zachęcić do wspólnego podejmowania inicjatyw przez organizacje, które choć na co dzień działające w różnych środowiskach i miejscach kraju stawiają przed sobą podobne cele i plany. Dzięki wspólnej wymianie wiedzy i doświadczeń chcemy, by projekt stał się swoistym forum podejmującym temat barier utrudniających skuteczne leczenie Polakom oraz inicjatywą dążącą do ich zminimalizowania, a najlepiej całkowitego zlikwidowania.

W poprzednich dwóch edycjach konkursu dofinansowanie do projektów otrzymało 106 organizacji z niemalże każdego rejonu kraju. Łączna kwota środków przekazana przez Fundację wyniosła 2 miliony złotych, co w połączeniu z wkładem własnym organizacji partnerskich daje sumę niemalże 4 milionów złotych. Warto jeszcze wspomnieć, że pomoc w ramach tych współpracy otrzymało ponad 20 tys. beneficjentów końcowych.

Więcej informacji znajduje się w specjalnie dedykowanej zakładce:kliknij tutaj


Fundacja "Dbam o zdrowie" 03-042 Warszawa, ul. Marywilska 42b tel +48 (42) 61 33 512 fax +48 (42) 61 33 433 e-mail: fundacja@doz.pl

Ustaw jako stronę startową | Dodaj do ulubionych stron