Fundacja Dbam o Zdrowie: Konkurs Grantowy


Aktualności:

Laureaci Konkursu Grantowego 2014

Do tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu przystąpiło 96 fundacji i stowarzyszeń, a wnioskowana kwota grantów aż dwukrotnie przekraczała pulę środków przeznaczonych na ten rok. Komisja konkursowa, która obradowała pod koniec lutego zdecydowała o wsparciu 71 projektów.

Granty na leki po raz trzeci!

Mamy przyjemność ogłosić Konkurs Grantowy na rok 2014. Pula środków ponownie wynosi aż 1 milion złotych.
Projekt RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, skierowany jest do organizacji pozarządowych, czyli fundacji i stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej.  Nabór wniosków potrwa do 14 lutego 2014.

14 Biuletryn Fundacji Dbam o Zdrowie

Już jest! Listopadowy biuletyn Fundacji Dbam o Zdrowie, a w nim między innymi przygotowania do Mikołajek i Kolacji Charytatywnej oraz przyznanie kolejnej transzy pomocy dla Domów Samotnej Matki. Zapraszamy do lektury!

Zobacz 14 Biuletyn Fundacji Dbam o Zdrowie

Jesteś tutaj:   Strona GłównaDziałalnośćKonkurs Grantowy

O Projekcie Razem Możemy Więcej

Projekt RAZEM MOŻEMY WIECEJ! Powstał w 2010 roku z inicjatywy Fundacji Dbam o Zdrowie. Jego główną ideą jest zintensyfikowanie działań prowadzących do niwelowania barier w dostępu do leków, a tym samym spowodowanie, aby większą ilość osób było stać na wykupienie niezbędnych medykamentów. W tym celu Fundacja nawiązuje współprace z innymi organizacjami ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wierzymy, że podejmowane przez nie inicjatywy i bezpośredni kontakt z osobami najbardziej potrzebującymi, dają największy efekt!

Głównym działaniem podejmowanym w ramach projektu jest konkurs grantowy skierowany do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu chcielibyśmy dofinansować ogólnopolskie lub lokalne projekty, które wspierają działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące.
W szczególności wspierać będziemy projekty, które skierowane są do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym:

  • przewlekle lub ciężko chorych, samotnych,
  • dzieci lub osób starszych (powyżej 60 roku życia),
  • bezrobotnych,
  • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych środków medycznych

Szczegóły wszystkich edycji Konkursu Grantowego znajdują się na specjalnie dedykowanej mu stronie : mocpomocy.pl


Fundacja "Dbam o zdrowie" 03-042 Warszawa, ul. Marywilska 42b tel +48 (42) 61 33 512 fax +48 (42) 61 33 433 e-mail: fundacja@doz.pl

Ustaw jako stronę startową | Dodaj do ulubionych stron